Vedtekter

Vedtekter for Pyramidegutta Skilag

Vedtatt GF 2009

§1 Lagets fulle navn er Pyramidegutta Skilag

§2 Formål: Pyramidegutta Skilag skal gjennom sosial omgang, udokumentert synsing og utholdenhetstrening, bidra til at skilagets medlemmer gjennomfører Vasaloppet årlig.

§3 Pyramidegutta Skilag sine medlemmer skal ha kuk.

Ved eventuelt opptak av nye medlemmer må det leves opp til §2 samt 100% enighet om opptak av nytt medlem.

§4 Trening av pyramideintervall er forbudt.

Minimum lengde på drag = 4minutter

Minimum arbeidstid i sone 4/5 er 16minutter

Brudd på denne regelen kan i verste fall føre til ekskludering.

§5 Pyramidegutta Skilag skal årlig gjennomføre en treningssamling.

Gyldig grunn for ikke å møte er smittefarlig sykdom og begravelse i nær familie. Fravær uten gyldig grunn medfører start i led 10 uansett utgangspunkt.

§6 Pyramidegutta Skilag skal ikke ha styre, ikke ha revisor.

Saker på GF skal vedtas med flertall.

Endring av vedtekter endres med 2/3 flertall.

§7 Generalforsamling skal avholdes årlig.